Fotó: internet

Szénhidrogén után kutatnak Szolnok alatt

Kilencmillió dollár összköltségű szénhidrogén-kutatást jelentett be az Oil&Gas Development Kft.. A hamarosan Szolnokon és térségében kezdődő 3 dimenziós technológiát alkalmazó feltárás új munkahelyeket is teremt a városban – áll Szolnok város honlapján.

550 km2-es területen kezdődik meg hamarosan a kutatás a Szolnok alatti földrétegekben található szénhidrogén után. Az új mezők kitermelésével csökkenthető lesz hazánk energiafüggése és szénhidrogén-származék importja. A vizsgálatok során többségében 3D-s szeizmikus módszert és a nehezen elérhető helyszíneken robbantásos technológiát alkalmaznak majd. A szeizmikus mérőjárművekkel a megyeszékhely lakossága is találkozhat majd, hiszen a feltételezett mező a város alatt húzódik. A kutatási folyamatban elsősorban szolnoki szakemberek, illetve munkások vesznek részt, ezzel új munkahelyek jönnek létre a városban. További pozitív hozadéka a befektetésnek, hogy magyar pénzügyi források nélkül is csökkenthető az ország importenergia-függése. A cég tervei szerint siker esetén a kitermelés rövid időn belül elindul, amely a magyar államnak bányajáradék-, Szolnoknak pedig helyi adóbevétel formájában hoz hasznot.

Az O&GD Central Kft., amely jogelődjével együtt több, mint négy éve aktív résztvevője a hazai szénhidrogén iparnak, mint a „Körös” megnevezésű szénhidrogén kutatási jogadomány birtokosa, csütörtökön jelentette be, hogy Szolnok környékén 538,3 km2 -en 3D szeizmikus méréseket fog végezni. A cég tervei szerint ezek a műveletek 2014. októberében kezdődnek és várhatóan 2015. januárjáig tartanak.

A vállalat munkatársai kifejtették, hogy az a technológia, amelyet alkalmazni fognak, a legmodernebb kutatási módszernek minősül, amit világszerte sikerrel, minden tartós környezeti káros hatás nélkül használnak. A kutatás területe Abonytól Törökszentmiklósig, valamint Szászberektől Rákóczifalváig terjed.

A 3D szeizmikus méréseket egy magyar vállalat, az Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft. végzi majd több, vele szorosan együttműködő magyar alvállalkozóval. Az Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft. a mérések alatt Szolnokon egy bázist tart fenn, ezzel – a tervek szerint – naponta megközelítőleg 90 személynek biztosítva munkát.

A 3D szeizmikus kutatások célja a terület geológiai és szénhidrogén potenciáljának felmérése. A 3D területi szeizmikus mérések elve a mesterségesen keltett, kis energiájú rezgéshullámok mélyből, visszhangszerűen felszínre visszaverődő beérkezésein és azok érzékelővel történő mérésén alapszik. Ez a technológia komoly változáson ment keresztül az utóbbi 15 évben a számítástechnika és a vezeték nélküli technológiák gyors fejlődésének köszönhetően. A mostani felméréshez hazánkban eddig ilyen léptékben nem alkalmazott vezeték nélküli érzékelőket használnak majd.

Magyarországon a szeizmikus kutatásokat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal felügyeli, és elsősorban a Bányatörvény szabályozza. A vállalatok kötelesek minden technikai tervet bemutatni és a hatóságok jóváhagyását beszerezni.

A bányatörvény rendelkezése szerint a kutatások megkezdését megelőzően, a megfelelő bányakapitánysági engedélyek birtokában, legalább 8 nappal levélben köteles a vállalat értesíteni a mérés által érintett földtulajdonosokat a tervezett munkákról. A méréseket geodéziai előkészítés előzi meg, melynek lényege a területi mérés során egymástól 250-300 méteres távolságban lévő vonalak mentén 25-50 méterenként 1 méteres fakarók kihelyezése – ezek jelzik a későbbiekben telepítendő érzékelők és a vibrálási pontok pontos helyét. A méréshez szükséges eszközök egy része éjszaka is a területen marad, de mind a készülékek, mind a környezet biztonsága érdekében vagyonőrök védik őket.

A mérésekhez teherautókra szerelt vibrátorokat használnak a rugalmas hullámok kibocsájtásához.  A mérések során esetlegesen keletkező taposási kárt a kutatás megrendelője köteles a Bányatörvény alapján megtéríteni. Ennek érdekében minden kisebb terület mérésének befejezését követően a mezőgazdasági képzettséggel bíró kártalanítási szakemberek felmérik az okozott károkat, majd felkeresik a tulajdonosokat egyeztetés céljából, hogy a kártalanítások mielőbb megtörténjenek. A kivitelező cég maximálisan törekszik arra, hogy a mérések a lehető legkisebb kellemetlenséggel járjanak.

A kutatást és a begyűjtött szeizmikus adatok feldolgozását követően, a kutatási időszak végén az O&GD Central Kft. geológusai egy hivatalos jelentést készítenek a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal számára. Ez a jelentés bemutatja a terület geológiai adottságait, és megbecsüli a szénhidrogén potenciálját. (forrás: szolnoktv, Oil&Gas Development)

POPULAR POSTS

Ajánlat
Ajánlat
Close
%d blogger ezt szereti: