TFA – idén is keresik a legerősebb tűzoltót

Idén is lesz TFA verseny Békés megyében. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az „Őrizd a lángot” Alapítvány és az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület szervezésében nemzetközi bajnokságon mérhetik össze erejüket augusztus 29-én a tűzoltók.

 

 

VERSENYKIÍRÁS:

1. A bajnokság célja:

A speciális tűzoltói beavatkozások során fellépő fizikai igénybevételek versenyszerű keretek közötti megmérettetése és annak bemutatása, a nemzetközi sportdiplomácia elmélyítése és kapcsolatok építése.

 

 

2. A bajnokság helye és ideje:

Helye: Orosháza, Fő tér

Ideje: 2015. augusztus 29. szombat

 

 

 

3. A verseny fővédnöke: Dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mb. főigazgatója

A verseny védnöke: Dr. Dancsó József  a Magyar Államkincstár elnöke

 

 

4. Résztvevők:

Az indulók maximális létszáma 120 fő (90 fő hazai, 30 nemzetközi), ezért a nevezéseket a beérkezésük sorrendjében külön a hazai és nemzetközi nevezések vonatkozásában tudjuk fogadni a jelentkezési határidő végéig.

Nevezhetnek:

Hazai kategóriában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi, területi és helyi szervek hivatásos személyi állománya, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság, főfoglalkozású létesítményi tűzoltó parancsnokság dolgozói.

A nemzetközi kategóriában a meghívott országok hivatásos katasztrófavédelmi illetve annak megfelelő államigazgatási kategóriába tartozó szervezet hivatásos jogállású tagjai.

 

 

5. Kategóriák:

Hazai:

I. kategória 30 év alatt

II. kategória 30-40 év között

III. kategória 40 év felett

Nemzetközi:

I. kategória 30 év alatt

II. kategória 30-40 év között

III. kategória 40 év felett

 

A verseny kategóriába történő besorolásnál a verseny napján betöltött életkort vesszük figyelembe.

A nemzetközi kategóriákban az adott korcsoport csak minimum 6 jelentkező érvényes nevezése után kerül megrendezésre, 6-nál kevesebb jelentkező esetén a korcsoportok összevonásra kerülnek.

 

6. Díjazás:

Az első 3 helyezett kategóriánként oklevél, valamint tárgyjutalomban részesül. A 4-6. helyezettek oklevél jutalomban részesülnek.

 

 

7. Nevezési határidő:

Nevezési létszám: maximum 120 fő (90 fő hazai, 30 fő nemzetközi) nevezését tudjuk elfogadni, központi és területi szervenként maximum 5-5 fő nevezhető.

 

Amennyiben a 90 fős hazai keret nem kerül feltöltésre a szervenkénti 5-5 fős létszámkorlát figyelembe vételével, úgy az üres helyeket az esetleges túljelentkezőkkel – a jelentkezések megküldése alapján felállított sorrend szerint – feltöltjük. A fentiek miatt fontos, hogy a nevező szervek összesítve – amennyiben 5 főnél több nevezőt kívánnak állítani, akkor az erősorrend felállításával – küldjék meg a nevezési lapokat.

 

Az 5 fő szervenkénti keret fölött jelentkezők a nevezési díjat, a nevezéssel egy időben ne fizessék be. Nevezésük elfogadásáról a nevezési határidő lezárultát követően külön emailben tájékoztatást kapnak a részvétel lehetőségéről.

 

A nevezés a nevezési díj átutalásával, befizetésével illetve a nevezési lap kitöltésével és a [email protected] elektronikus címre történő megküldésével lehet.

Valamennyi jelentkező elektronikus visszajelzést kap a nevezési lapon feltüntetett e-mail címére a jelentkezés sikerességéről.

 

 

A nevezéseket legkésőbb 2015. augusztus 07-én 16.00-ig lehet megtenni.

A 2015. augusztus 07-ig visszavont nevezők helyére, a korábban nevezett jelentkezők beosztásra kerülnek, amelyről a jelentkezők szintén elektronikus visszajelzést kapnak. A 2015. augusztus 07-ét követő nevezéseket nem tudjuk elfogadni.

Indulási  sorrendet a szervező bizottság sorsolja ki 2015. augusztus 25-én,  melyről a versenyzők emailben kapnak tájékoztatást 2015. augusztus 26-án.

 

8. Nevezési díj:

A versenyre a nevezési díj 3500 Ft/fő (nemzetközi: 20 Euró/fő), amely tartalmazza a regisztrációs költséget, a verseny napján az egyszeri étkezést és az ajándékcsomagot. A nevezési díjat az „Őrizd a Lángot Alapítvány” számlájára kell megfizetni 2015. augusztus 08-ig. Hazai versenyzők a Budapest Bank 10101102-03264300-01004007 számlaszámára (a közlemény rovatba versenyző nevét és szolgálati helyét), nemzetközi versenyzők a Budapest Bank BUDAHUHB(swift kód) HU23 10101102-03264300-01004007 (a közlemény rovatba a versenyző nevét és országát).

 

9. Étkezés:

A verseny napján a versenyzőknek ebédet biztosítunk.

 

10. Egyéb tudnivalók:

A versenyt 2015. augusztus 29-én 9 órától 16 óráig bonyolítjuk.

Eredményhirdetés 2015. augusztus 29. 17.00-kor várható.

A versenyre gyakorlási lehetőséget 2015. augusztus 29-én 7 óra 30 perctől 8 óra 15 percig biztosítunk.

 

A verseny hivatalos megnyitója 8 óra 45 perckor kezdődik.

 

A verseny regisztráció a rendezvény helyszínén 7 óra 00 perctől 8 óra 30 percig történik. A versenyre regisztrálni csak a regisztrációs időkereten belül lehet. A regisztrációs időkereten belül nem regisztrált, nevezett versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek. A versenyző a regisztrációra a szolgálati igazolványát, nemzetközi kategóriában a nevezés visszaigazolását hozza magával, (vagy munkáltatói igazolás szükséges). A regisztrációkor átadásra kerülnek a rajtszámok és az ajándékcsomagok. Minden versenyző 2 db rajtszámot kap. Az egyik rajtszámot a sisakon, a másik rajtszámot a légzőkészüléken kell elhelyezni.

 

A regisztrációt követően 8 óra 15 perctől technikai értekezletre kerül sor. A technikai értekezleten való részvétel minden versenyzőnek kötelező.

 

A verseny helyszínen ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk. A parkolókba történő behajtás az Orosháza, Rákóczi utca felől lehetséges (a rendezők által irányított módon). A verseny előtti, valamint a versenynapon kedvezményes szállás lehetőséget biztosítunk igény esetén.

 

VERSENYSZABÁLYZAT:

Versenyszámok:

Az 1-3. versenyszámok teljesítése bevetési védőruhában, védősisakban, védőcsizmában, védőkesztyűben, légzőkészülék és légző álarc használata mellett történik (a légzőt fel kell venni!).

 

1. A versenyző odaszalad a versenypályán lévő kismotor fecskendőhöz, ahol a már megszerelt 2-2 db „B” tömlőből összekapcsolt alapvezetéket kihúzza 40 méterre. Az alapvezetékek sugárcsöveit a kijelölt helyre kell helyezni.

 

2. A sugárcsövek kijelölt helyre történő elhelyezését követően a versenyző 5 métert halad a „kalapács dobozig”, ahol 6 kg-os kalapáccsal kell 50-50 ütést mérni a doboz aljára és tetejére. A versenyzőt követő versenybíró jelzi a versenyzőnek, ha a megfelelő ütésszámot teljesítette.

 

3. A „kalapács doboz” feladat elvégzését követően a versenyző 5 métert halad a balloncipelő pályáig. A balloncipelő pályánál 2 db 15 kg súlyú műanyag kannát (dobozt) kell 40 méteren keresztül vinni. A versenyző a kijelölt helyről felveszi a kannákat és a kijelölt pályán egy bója megkerülésével a kiindulási helyre visszaviszi. A versenyzőnek a kannákat a kijelölt helyre kell visszatennie. A versenyzőt követő versenybíró csak akkor fogadja el a feladat teljesítését, ha a versenyző a kannákat a kijelölt helyre teszi vissza.

 

A 3. versenyszámot követően a versenyző leveszi a légző álarcot és a légzőkészüléket (a légzőt teljesen le kell venni!), amelyet a 3. állomáson lévő pályabíró a verseny befejezését követően azonnal visszaad a versenyzőnek (ezért szükséges a második rajtszám elhelyezése a légzőkészüléken). A versenyzőnek a 4-7. feladatokat légzőkészülék használata nélkül kell végrehajtania.

 

4. A légzőkészülék levételét követően a versenyző a 26 méterre lévő, 2 méter magas tűzoltó palánkig halad, amelyen a versenyző áthalad ( a palánk fölötti kell átjutás).

 

5. A palánk átugrását követően a versenyző 10 métert halad az 5. állomásig. Az 5. állomáson egy 80 kg-os bábut kell 80 méteren keresztül vinni. A versenyző a bábut egy kijelölt helyről felveszi, majd a kijelölt pályán halad. A kiindulási helytől mért 40 méterre lévő bóját megkerüli és a kiindulási helyig halad, ahol a versenyző visszateszi a bábut a kijelölt helyre. A versenyzőt követő versenybíró csak akkor fogadja el a feladatot, ha a versenyző a bábut a kijelölt helyre teszi vissza. A versenyző a bábut a versenypályán leteheti, de a bábut a földön nem húzhatja. Amennyiben a versenyző a bábut a versenypályán húzza, akkor a versenyzőt követő versenybíró a versenyzőt a versenyből kizárja.

 

6. A versenyző a bábu elhelyezését követően 45 métert halad az állványig. A versenyző az állvány tetejére kijelölt útvonalon felhalad, majd 2 db összetekert „C” tömlőt az állvány tetejére húz kötél segítségével. A 2 db összetekert „C” tömlőt az állvány tetején kell elhelyezni. A versenyző a kijelölt útvonalon lejön az állványról.

 

7. A versenyző miután lejött az állványról 10 métert halad a földön kifektetett „B” tömlőig, ahol a tömlőt össze kell tekerni egyszeresen (felismerhetően, amelyet a versenybíró hitelesít) és egy a pályán kihelyezett ládába helyezni. Miután a versenyző a feltekert tömlőt a ládába helyezte 5 métert halad a földön kifektetett második „B” tömlőig, ahol a tömlőt össze kell tekerni egyszeresen (felismerhetően, amelyet a versenybíró hitelesít) és a pályán kihelyezett ládába helyezni.

 

8. A versenyző miután teljesítette a 7. pálya feladatát a célba halad.

 

Felszerelés:

A versenyzők hozzák magukkal a következő felszereléseket:

– Bevetési védőruha (rendszeresített), a kivehető béléssel együtt,

– Védőcsizma,

– Tűzoltó védősisak rendszeresített típusai (munkavédelmi és sportsisak nem megengedett),

– Tűzoltó védőkesztyű (munkavédelmi nem megengedett)

– Légzőkészülék (acél vagy kompozit palackos), a palack töltőnyomása min. 270 bar, amely a rajtnál ellenőrzésre kerül,

– Légző álarc

A légzésvédelmi eszközökről mindenki önállóan gondoskodik!

 

 

A versenybírók a start előtt ellenőrzik a védőfelszereléseket, amennyiben nem megfelelőek a versenyző kizárásra kerül.

A verseny lebonyolítása 2 pályán történik. Mindkét pálya párhuzamosan kerül használatra.

 

 

Ha a versenyző valamelyik versenyszámot nem tudja teljesíteni, a versenyt tovább nem folytathatja. A versenyzőt követő versenybíró a versenyzőt akkor is leállítja, ha a versenyző a versenypályán 10 percet eltöltött. A versenyző a feladatokat egymás után hajtja végre, megszakítások és szünetek nélkül. A versenypályán eltöltött idő akkor kezdődik, miután a versenyzőt követő versenybíró a versenyzőnek jelet ad az indulásra. A versenypályán eltöltött idő akkor ér véget, miután a versenyző áthalad a célvonalon. A győztes az lesz, aki a legkevesebb időt tölt a versenypályán.

 

 

Óvni csak a verseny helyszínén írásban lehet az óvni kívánt esemény elkövetésétől számított 15 percen belül. A versenyző csak saját versenyével kapcsolatosan óvhat. A benyújtott panaszokat és észrevételeket a fő versenybírók azonnal kezelik.

 

 

A versenybíróság elnöke a versenyt leállíthatja rosszullét, sérülés, illetve baleset esetén, továbbá a versenyzőt a versenyzéstől eltilthatja, ha a munkavédelmi szabályokat valamely résztvevő durván megsérti.

 

 

Durva megsértésnek minősül

  • Közvetlen, vagy előrelátható élet, illetve balesetveszély előidézése
  • A versenyző saját, vagy mások testi épségének veszélyeztetése

 

 

A verseny előtt előzetes orvosi vizsgálat nincs. A versenyt mindenki saját felelősségére teljesíti.

 

A NEVEZÉSI LAP elérhető itt

 

Mindenkinek eredményes felkészülést és sportszerű versenyzést kívánunk! – adta hírül a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

POPULAR POSTS

Ajánlat
Ajánlat
Close
%d blogger ezt szereti: