Fotó: Bodnár Csaba/Vidék.MA

Abádszalóki állásajánlat – Pénzügyi irodavezetőt keres az önkormányzat

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal – Abádszalók

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal – Abádszalók

pénzügyi irodavezető

munkakör betöltésére.

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

 

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.

 

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a pénzügyi iroda operatív vezetését, szakmai irányítását. Javaslatot tesz a dolgozók ügyrendjének kialakítására, módosítására. Személyi változás esetén gondoskodik a munkakör jegyzőkönyvi átadás-átvételéről. Irodán belül biztosítja a munkafegyelmet. Köteles folyamatosan ellenőrizni a Pénzügyi Iroda dolgozóinak munkáját és erről tájékoztatást adni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Felelős a pénzügyi iroda munkájáért, az ágazata helyzetéért, az ágazati munkáért. Gondoskodik a képviselő-testület elé kerülő jelentések és előterjesztések elkészítéséről, a testületi döntésekben az iroda részére előírt feladatok végrehajtásáról. Közreműködik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Ellátja a pénzügyi ellenjegyzéssel kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az önkormányzat érdek közébe tartozó hazai és európai uniós pályázatok előkészítésével, benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátásában. együttesen gyakorolja valamennyi pénzintézeti számla felett a rendelkezési jogot a mindenkori pénzkezelési szabályzat rendelkezései alapján az ott megjelölt személyekkel. Véleményezi a központi adójogszabályok alapján a helyi képviselő-testülei rendeletek (helyi- és települési adórendeletek) elkészítését. Biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását. Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetése és elszámolása helyességét. A jegyzővel és polgármesterrel együttműködve elkészíti az önkormányzat költségvetését, beszámolóit. Felügyeli az önkormányzat saját és intézményei számviteli rendjének, szabályzatainak elkészítését. Felügyeli a házipénztár működését. Ellátja a Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladati irányítását. Szervezi, irányítja és ellenőrzi az önkormányzat és az intézmények adóalanyiságával, adókapcsolataival összefüggő feladatokat.

 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közgazdasági, pénzügyi, számviteli szakképzettség v. államigazgatási főiskola.,

•         Önkormányzatnál szerzett pénzügyi tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, szakirányú,

•         Önkormányzatnál szerzett pénzügyi – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

 

•         Mérlegképes könyvelő képesítés

•         Vezetői tapasztalat (1-3 év)

•         Fontos a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvviteli ismeret, gyakorlat és tapasztalat.

 

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű vezetési és szervezési készség

•         Kiváló szintű precizitás, pontosság

•         Kiváló szintű elemzőképesség

•         Kiváló szintű megbízhatóság

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal. Motivációs levél amely tartalmazza:

•         A munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

•         Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők megismerhetik.

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó István nyújt, a 59/535-118 -os telefonszámon.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Abádszalki Közös Önkomrányzati Hivatal – Abádszalók címére történő megküldésével (5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3437/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi irodavezető.

 

•         Személyesen: , Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12. .

 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.abadszalok.hu

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel – írták a település honlapján.

 

 

POPULAR POSTS

Ajánlat
Társadalmi célú felhívás*

Ajánlat

Close
%d blogger ezt szereti: