Őket tüntették ki Szolnok megyében Tűzoltó Nap alkalmából

Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje, megtestesíti mindazokat az eszméket, a segítségnyújtás akaratát, a bátorságot, a hősiességet és a bajtársiasságot, amelyek nélkül elképzelhetetlen ez a hivatás.

 

Az egyik legfélelmetesebb elemi erőtől, a tűztől való rettegés keltette életre Flóriánnak, az “Isten tűzoltójának alakját, aki a tűzoltók számára a tűzoltó munka lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, becsületet, embertársaik megsegítését.

A tűzvészek ellen védő Szent Flórián napja a tűzoltók napja. Ezen a napon a mindennapok hősei is kicsit megállnak, számot vetnek az elmúlt időszakról bajtársaikkal, majd családi békében pihennek meg. Minden évben kell legalább egy nap, mikor a “hősök” is megpihennek” mondta el Matuska Zoltán tű. ezredes igazgató a tűzoltó nap alkalmából tartott megyei ünnepségen.

Idén a karcagi Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár adott otthont a megyei rendezvénynek, melynek keretében több elismerés is átadásra került.

A színvonalas előadások után Matuska Zoltán tűzoltó ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója tűzoltónap alkalmából szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért ajándéktárgy jutalomban részesítette:

 •  Vitai Roland tű. százados urat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mb. műszaki osztályvezetőjét kitartó munkájáért;
 •  Nagy Gábor tű. törzszászlós urat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokát,
 • Balla István tű. őrnagy urat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyettesét,
 • Skumát Péter c. tű. zászlós Urat, a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokát; aki az év tűzoltója volt 2017-ben;
 • Velkei István címzetes tűzoltó törzsőrmester Urat, a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét,
 • Kovács Krisztián tű. főhadnagy urat a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsokság szolgálatparancsnokát;
 • Kiss Lajos tűzoltó főtörzsőrmester Tiszafüred Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltó.

Az igazgatói elismeréseket követően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés rendészeti és közboztonsági díját vehette át Túri Frenc tű. őrnagy, Kunszentmárton Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka.

Karcag Város Önkormányzata 25/2018. (I.25.) sz. határozatával elfogadott; Karcag Város Közbiztonságáért végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként vehette át Borsos Imre tűzoltó százados Úr, a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnok-helyettese Karcag Város Közbiztonságáért Díját.

Tiszafüred Város Önkormányzata Jordán Sándor tű. főtörzsőrmester úrnak, a Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának adományozta Tiszafüred Város Közbiztonságáért elismerő címet.

Kisújszállás polgármestere, egyben a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elnöke kiemelkedő munkája elismeréseként emléktárgyat adott át a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának, Czókoly Viktorián parancsnok úrnak, valamint Bartha Kálmán úrnak, a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokának.

Mezőtúr Város Önkormányzata elismerésében részesítette Gergely Mátyás tű. törzszászlós úrat, a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokát, valamint Lázár József tű. zászlós urat a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság mb.rajparancsnokát.

Hegedűs Miklós tű. főtörzsőrmester, a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója, Gyevnár Béla tű. főtörzsőrmester a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója, valamint Bodor István tű. főtörzsőrmester, a Kunszentmártoni Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője vehette át Kunszentmárton Önkormányzat elismerését.

Tiszaföldvári Önkormányzat elismerését a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyettesének Horváth György úrnak, valamint Lakatos János gépjárművezető úrnak ítélte oda.

Az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége elnöke, Balog László adta át a Szövetség elismerését az ÖTOSZ Érdemkereszt tűzoltó tagozat bronz fokozata kitüntetést Horváth Györgynek, a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltóság parancsnok-helyettesének.

Túrkeve város polgármestere adta át a Túrkevei Önkormányzat elismerését a Túrkevei Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltóinak: Kiss János úrnak, valamint  Fehér István úrnak.

A Mesterszállási Önkormányzat elismerését a Mesterszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, Romhányi Károly önkéntes tűzoltó és Molnár Lajos  önkéntes tűzoltó kapta.

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása a „Tiszazug Tűzoltója” díjat Szarka László tű. főtörzsőrmesternek a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság mb. rajparancsnoka részére ítélte oda. A főtörzsőrmestert példaértékű hivatástudat, élenjáró szakmai munka jellemez.

Törökszentmiklós város elismeréseként Dorka István tű. törzsőrmester, a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka, Fegyvernek város elismeréseként Deményi Csaba c. tű. főtörzsőrmester, és Tukarcs Attila c. tű. főtörzsőrmester a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság két nagy szakmai múltú tűzoltója vehetett át ajándékot. Örményes település elismerésben részesítette Bugyik Roland tű. őrmestert, a Szolnoki Hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, Borsányi Zsolt c. tű. törzszászlós Úr, a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különleges szerkezelője pedi Tiszavárkony település ajándéktárgyát vehette át.

Szolnok Megyei Jogú Város ajándéktárgy jutalomban részesített Barna Attila Antal tű. alezredest a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjét.

 • Tószeg Község  Görög István tű. őrnagy úrnak, a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatóság Osztálvezetőjének, Tiszatenyő Község Pesti Zoltán tű. zászlós úrnak, a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályának referensének, Újszász Város pedig Horváth Ferenc c. tű. főtörzsörmesternek, a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjének ítélte oda elismerését.

Jászberény Város polgármestere, tűzoltónap alkalmából szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért könyvutalvány jutalomban részesítette:

 • Versits Dóra tűzoltó hadnagy Asszonyt, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályának főelőadóját,
 • Lagzi Kovács Balázs címzetes tűzoltó főtörzsőrmester Urat, a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát,
 • Bősze Gábor címzetes tűzoltó főtörzsőrmester Urat, a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját,
 • Hudra József címzetes tűzoltó zászlós Urat, a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát.

Kovács Antal nyugállományú polgári védelmi alezredes, a  Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség által adományozott “Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgári Védelméért” Díjat adta át Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes úrnak, a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Parancsnokának a Mátraszentimre térségében 2017. november 18-án megtartott országos katasztrófavédelmi gyakorlaton résztvevő megyei önkéntes egységek vezetőjének, aki a gyakorlat előkészítésében-szervezésében valamint végrehajtásában kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

A megyei elismeréseken túl ismertetésre került, hogy Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere tűzoltónap alkalmából szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért Szent Flórián érdemjelet adományozott Kiss Lajos tűzoltó őrnagynak Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Megyei Főügyeleti Osztály, Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat kiemelt főelőadójának Az elismerés átadására április 20-án, a Belügyminisztériumban megrendezett Országos Tűzoltó Napon került sor.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a katasztrófavédelem érdekében végzett kiemelkedő és eredményes munkája elismeréseként főigazgatói ajándéktárgyat adományozott Kleman Ildikó tűzoltó századosnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humán Szolgálatának kiemelt főelőadójának, továbbá munkatársi címet adományozott Tasiné Fülöp Tímeának a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügykezelőjének, valamint tűzoltó tanácsosi címet adományozott Szappanos Róbert tű. alezredesnek, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjének. Az elismerések átadására május 02-án, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon megtartott központi tűzoltó napi ünnepségen került sor, melyen a tűzoltóság hősi halottainak emlékhelyénél, a főigazgatóság épületének aulájában koszorút helyezett el a katasztrófavédelem vezetői állománya.

A megyei rendezvény zárásaként állófogadásra invitálták a jelenlévőket, melyen Dr. Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal főigazgatója jelképes koccintással ezt a hivatást üdvözölte, elismeréssel adózva a lánglovagok előtt.

Forrás és fotó: Katasztrófavédelem

POPULAR POSTS

Ajánlat
Ajánlat
Close
%d blogger ezt szereti: