Videón a karcagi Zádor-híd 2019-es állapota!

Az egykor szebb napokat (és állapotot) látott híd történelmi szerepet jelentős volt Karcag életében, amely mára turisztikai látványosságként funkcionál. Bár a felvételeket elnézve egy felújítást bizony megérdemelne.

Mutatjuk a videót:

 

Amint azt írtuk korábban, a debreceni nagy Hortobágy nevezetessége a kilencnyílású híd, amely a hortobágyi csárda mellett köti össze a Hor­tobágy folyó két partját. Ez a hatalmas híd két oldalt könyök­lőkkel van ellátva és egy-egy boltíve oly széles és magas, hogy a meder kiszáradása esetén megterhelt szekér is átmehet alatta. Ez a hortobágyi híd 1929-ben érte meg alapkő letevésének századik évfordulóját, amely alkalomból Debrecen város taná­csa elhatározta, hogy az öreg, viharverte hidat rendbe hozatja, és tisztességes köntösbe öltözteti. Ennek a hírnek hallása előtt mi karcagiak abban a hitben voltunk, hogy a hortobágyi nagy híd, a karcagi határban épült Zádor hídnak az idősebb test­vére, ha azonban a hortobágyi híd csak száz éves, akkor a karcagi Zádor híd az öregebb.

Akik látták a két hidat, tudják, hogy úgy hasonlítanak egymáshoz, mint az ikertestvérek. A különbség a kettő között a jelenben csak az, hogy a nagyhortobágyi híd 9 nyílású, a karcaginak viszont 5 íve van. Eredetileg azonban a karcagi híd is 9 íves volt. A boltívek nagysága, a formája, az íveket tartó pillérek, a könyöklők, a vízlevezető kővályúk a hídon, a fel­járó, mind-mind ugyanolyan az egyik hídon, mint a másikon.

 

 

Kétségtelen, hogy a nagyhortobágyi híd építőjének mintául a karcagi Zádor híd szolgált, mert a karcagi 1806 évi október 2-án felvett városi tanácsi jegyzőkönyvben azt olvashatjuk, hogy a karcagi határban, Hortobágy folyón 40 ölnyi híd építéséhez a kir. Herceg József nádor helybenhagyása megérkezett Kar­cagra és a nádorispán a hídépítés vezetésével a Jászkun ka­pitányt bízta meg, az pedig a megbízást tovább adta a karcagi komissáriusnak, Lacka Ferencnek. Az alapkő a karcagi elöl­járóság és Kevi kiküldötte jelenlétében tétetett le. Az építési vállalkozó Mogorányi József egri kőművesmester volt.

A Hortobágy folyó régi medre felett, a karcagi határban, a régi debreceni úton épített Zádor híd tehát 21 évvel öregebb, mint a nagyhortobágyi híd és ezt valószínűleg Debrecenben sem tudják, mert a nagyhortobágyi híd történetének megírója a kar­cagi Zádor hídról nem emlékezik meg. Lehet, hogy tudatosan hallgat róla.

 

Sártenger várta és kutyák üldözték – A nagykunsági turizmus egy része télen (Videóval)

 

A két híd között, ma az a lényeges különbség, hogy a Zádor híd alól eltűnt a folyó, eltűnt a víz. A Hortobágy-Berettyó csatorna kiépülése és a belvízrendezési munkálatok keresztül­vitele a Hortobágy vizét a Hortobágy-Berettyó csatornába terelte, úgyhogy ma már a Zádor hídnak, mint hídnak, jelentősége nincs és már régen nem volt, mert a belvizeknek a híd alatt való továbbhaladását a híd keleti felén kiépített erős körtöltés lehetetlenné tette. E körtöltés kiépítését az tette szükségessé, hogy a Hortobágy folyó régi medrén, a sok esetben nagytömegű vadvizek, a híd alatt át ne zúdulhassanak a kunlaposi szántó­földekre, onnan pedig a rétbe. E körtöltés („Kiskertgát”) át­vágása, vagy fenntartásának kérdése évtizedeken át hatalmas harcra tüzelte a karcagi határ felső- és alsórészi birtokosait. Sokezer hold föld sorsa függött attól, hogy a körgátat átvágják-e, vagy nem. Ez a harc érvényesült a városi politikai életben s az országgyűlési képviselőválasztások alkalmával is.

A sok lelki vihart felidéző „körgát”-nak ma nagyjelentősége nincs, mert az Ármentesítő Társulat a felső vizek elvezetését úgy oldotta meg, hogy a Zádor híd víz nélkül maradt, pedig a múlt században olyan hatalmas víztömegek zúdultak a Zádor híd felé, hogy az 1831-i víztömeg a híd két-két szélső ívét elso­dorta. Ezért vált a karcagi Zádor híd 5 ívessé, szemben a nagyhor­tobágyi híddal, amelynek mind a 9 íve sértetlenül megmaradt.

 

 

 

Forrás:archiv.vfmk.hu/

POPULAR POSTS

Ajánlat
Ajánlat
Close
%d blogger ezt szereti: