koronavirus.gov.hu/terkepek/fertozottek

Veszélyhelyzetben ezekért kaphatunk szabálysértési bírságot!

Sallai Róbert Benedek, Túrkeve tavaly megválasztott polgármestere most is a maga módján igyekszik hatékonyan tájékoztatni a lakosságot, miért is járhat szabálysértési bírság, mit lehet tenni és mit nem a veszélyhelyzet idején amely jelenleg április 11-ei határidővel rendelkezik.

A polgármesteri közlemény lényegre törő és egyszerű, amelyet változtatás nélkül közlünk:

 

 

Kormányzati szereplők különböző tisztázó és tájékoztató anyagiból igyekeztünk jogilag tisztába tenni dolgokat, hogy mindenkinek teljesen világos legyen, hogy mit szabad, és mit nem. A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Kormányrendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésről szóló 46/2020. (III.16.) Kormányrendelet 7. szakaszában rögzített szabálysértési tényállással összefüggő szabályokat módosította, továbbá a 9. szakaszban egy új szabálysértési tényállást vezetett be, és ez mindannyiunk számára fontos lehet.

 

Tehát a 71/2020. Korm. rendelet alapján SZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL:

1. Az, AKI MÁS EMBEREKKEL A SZOCIÁLIS ÉRINTKEZÉST – a közös háztartásban élők kivételével – NEM KORLÁTOZZA A LEHETŐ LEGKISEBB MÉRTÉKŰRE, ÉS A MÁSIK EMBERTŐL LEHETŐSÉG SZERINT NEM TART LEGALÁBB 1,5 MÉTER TÁVOLSÁGOT. E szabályszegés a tömegközlekedés során is elkövethető. (71/2020. Korm. rendelet 1. §)

2. A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETBEN CSAK AZ OTT FOGLALKOZTATOTTAK TARTÓZKODHATNAK, illetve akik az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása céljából vannak a helyiségben. Szabálysértésnek minősül a hivatkozott személyi körön kívüli személyek ott tartózkodása. (71/2020. Korm. rendelet 2. §) A korábbi szabályozás szerint (46/2020. Korm. rendelet 1. §) a vendéglátó üzletben 15:00 óra után, 0600 óráig kizárólag a tulajdonos, a foglalkoztatott – valamint időlegesen meghatározott célból mások – tartózkodhattak. A jogszabály szigorítása miatt az időkorlátozás megszűnt, a jogsértés BÁRMIKOR elkövethető.

3. Szabálysértést követ el, AKI A LAKÓHELYÉT, A TARTÓZKODÁSI HELYÉT, ILLETVE A MAGÁNLAKÁST ELHAGYJA. Mentesül a szabálysértési felelősség alól, ha azok elhagyására az alábbi alapos indokokkal kerül sor:

a, a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás.
b, napközben kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése.
c, az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna).
d, az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint.
e, a házasságkötés és a temetés szűk családi körben.
f, a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben történő vásárlás.
g, a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszer, a drogériai termékek, a háztartási tisztítószer, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben történő vásárlás.
h, az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás.
i, a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat.
j, a piacon, a helyi termelői piacon történő vásárlás.
k, a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben történő vásárlás.
l, az üzemanyag-töltőállomás felkeresése.
m, a dohányboltban történő vásárlás.
n, a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele.
o, a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele.
p, a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele.
q, a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele.
r, a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele.
s, az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása.
t, a szülői jogok és kötelezettségek.
u, a hitéleti tevékenység.

A felsoroltakon túl alapos indoknak minősül a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás. Erre az esetre is vonatkozik annak a szabálynak a betartása, amely szerint mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. (71/2020. Korm. rendelet 3-4. §)

4. Szabálysértést az is, ha egyéni szabadidős sporttevékenysége, illetve külterületen vagy település belterületén egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatott szabadidős célú gyalogos közlekedése során NEM TART MÁSOKTÓL LEGALÁBB 1,5 MÉTER TÁVOLSÁGOT. (71/2020. Korm. rendelet 5. §)

5. Szintén szabálysértés, ha a 65. életévét betöltött személy, aki az élelmiszerüzletet, a drogériát, a piacot vagy a gyógyszertárat NEM 9,00 óra és 12,00 ÓRA KÖZÖTTI IDŐBEN LÁTOGATJA. A 65. életévüket be nem töltött személyek abban az esetben valósítják meg a szabálysértést, amennyiben 900 óra és 1200 óra közötti időben tartózkodnak ezeken a helyeken. (71/2020. Korm. rendelet 6. §)

A fenti szabálysértési eljárást elköveti az, aki a fentebb adott helyszíneken a meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik vagy tevékenységet végez. SZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL A HELYISÉG ÜZEMELTETŐJE IS, aki a vendéglátó üzletben, az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban tartózkodásra vonatkozó, továbbá 71/2020. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott előírásokat, valamint korlátozásokat nem érvényesíti.

A 71/2020. Korm. rendelet a bírságösszeg minimumát ötezer forintban, a maximumát ötszázezer forintban határozza meg. A kiszabható helyszíni bírság a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben foglaltak szerint alakul, legalacsonyabb összege 5000 forint, a maximuma 50 000 forint, ismét elkövetés esetén 70 000 Ft.

 

Amennyiben a rendőr szabálysértés elkövetését észleli, a szabálysértés jellegére és az eset összes körülményére tekintettel – a fokozatosság elvének betartásával – mérlegelje a szankció kiválasztását, amelynek során szóbeli figyelmeztetést alkalmazhat, helyszíni bírságot szabhat ki vagy feljelentést tehet. Az intézkedő rendőr eljárása továbbá attól függően alakul, hogy az elkövető a cselekményt első ízben vagy ismételten követte el. Helyszíni bírság kiszabása ismételt elkövetés esetén javasolt.

 

A helyszíni bírságról szóló nyomtatvány kitöltésekor az elkövetett cselekmény leírásánál a tényállás pontos rögzítésére kiemelt figyelmet kell fordítani.

 

 

Amennyiben az intézkedés alá vont személy a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, illetve ezen szabálysértés elkövetése miatt már többször szabtak ki vele szemben helyszíni bírságot, feljelentést kell tenni. A szabálysértés elbírálása az általános szabálysértési hatóság feladata.

 

 

Hirdetés*

 

A 46/2020. Korm. rendelet kapcsán kiadott 29000 7947-8/2020. ált. számú iránymutatásban az ott meghatározott cselekményekre a szóbeli figyelmeztetés alkalmazását nem tartottuk indokoltnak, ezért a 71/2020. Korm. rendelet 2. §-ának vendéglátó üzletekre vonatkozó szigorúbb szabályaira tekintettel e cselekmény esetén a szóbeli figyelmeztetés alkalmazása továbbra sem indokolt.

 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV.13.) BM rendelet 8. § (1) bekezdése alapján több eljárás alá vont személlyel szemben ugyanabban az ügyben egy határozatban kell rendelkezni. Erre figyelemmel a szabálysértést megvalósító több személy esetén a feljelentést az eljárás gyors és eredményes lefolytatása érdekében a kivételes illetékességgel rendelkező, a szabálysértés elkövetésének helye szerint illetékes rendőrkapitányság szabálysértési hatósága részére kell megküldeni.

 

 

Vendéglátó üzlet esetén a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. Korm. rendelet (IX. 29.) 27. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szabálysértés elkövetéséről az illetékes jegyző tájékoztatására intézkedni kell.

 

A rendőrség ezeket a magatartásokat felügyeli, tehát innentől számíthat bárki szabálysértési eljárásra, aki a másiktól pl. nem másfél méterre van. De ne ezért tartsák be a szabályokat, hanem azért, mert azzal a járványveszélyt csökkenthetik, és ez mindannyiunk érdeke!

 

A polgármesteri bejegyzés itt tekinthető meg:

 

POPULAR POSTS

Ajánlat
Társadalmi célú felhívás*

Ajánlat

Close
%d blogger ezt szereti: