Friss! A járványügyi védekezésből 733 milliót kap Karcag, közben pedig rendezni kell a Bíróság ügyét

Tegnap este jelent meg a kormány határozat amiben ez benne van.

Mindezekről a A Kormány 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat rendelkezik, amely  “a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni
Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről” címet viseli.

Amint a határozat írja:

a Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy Karcag Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása cím javára biztosított forrás terhére, a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Karcag Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján

Sőt folytatják, hogy a Kormány egyetért a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezésével, és ennek érdekében felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon az ingatlan-nyilvántartás szerinti Karcag belterület 154/2 helyrajzi
számú, természetben az 5300 Karcag, Kossuth tér 5. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken, – az ingatlanon fennálló, közfeladatellátást szolgáló bérleti jogviszonyon és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vezetékjogokon felüli – per-, teherés igénymentesen az állam javára történő megszerzéséről;

Összegezve Karcag Városa 733 millió forint támogatást kap a központi Gazdaságvédelmi Alapból, miközben ezzel egyidejűleg intézkednek a minden bizonnyal Karcag Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Bírósági épület adásvételéről.

Az, hogy a két esemény összefügg a határozat alapján valószínűsíteni lehet.

Forrás: Magyar Közlöny

Fotó: Google Maps

POPULAR POSTS

Ajánlat
Társadalmi célú felhívás*

Ajánlat

Close
%d blogger ezt szereti: