Őszindító nyereményjáték

Részvételi- és játékszabályzat – „Őszindító nyereményjáték

 

  1. A Vidék.MA hírportál /székhelye: 5300 Karcag, Kertész József u. 1/3. / (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 5. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

videek-ma

  1. A Játékban egy poszt jelenik meg a Vidék.MA hírportál Facebook közösségi oldalán (https://www.facebook.com/videk.ma ), amely a Játékra való felhívás. A Játékosoknak a Vidék.MA hírportál által közzétett fényképet lehetséges megosztani és kedvelni, amelynek egyszerre történő teljesülése esetén részt vehetnek a Játékban. A poszt játékideje: 2016. október 10. (00:00) – október 23. (23:59)
  2. A JÁTÉK MENETE: A játék során a Játékosnak a Vidék.MA hivatalos Facebook Oldalán (https://www.facebook.com/videk.ma ), a fenti időpontban megjelenő fényképet lehetséges megosztani és kedvelni, amelynek egyszerre történő teljesülése esetén részt vehetnek a Játékban. A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok közül egy sorsolóprogram választ ki egy nyertest a megadott szempontrendszer szerint.

A nyertes az alábbi nyereményre lesz jogosult: 1 db Lenovo 3 7 tablet (Lásd a posztban megjelölt képet. Részletes termékjellemzők: http://shop.lenovo.com/hu/hu/tablets/lenovo/a-series/tab3-7-essential/ )

 

Sorsolás időpontja: 2016. október 24. 18:00

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

 

 

A nyeremény készpénzre nem váltható.

  1. A Lebonyolító a sorsolás után a Vidék.Ma hírportál hivatalos facebook oldalán (https://www.facebook.com/videk.ma) egy külön posztban (a továbbiakban: ”Eredményhirdető poszt”) 3 napon belül kihirdeti a nyertes Játékost a Facebook rendszerén keresztül. A Lebonyolító az eredményhirdető posztban tájékoztatja a nyertes Játékost a Lebonyolító elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes Játékos az Eredményhirdető poszt kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében.

A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval 5 napon belül, akkor ezt követően – ellenkező megállapodás hiányában – a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik.

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

  1. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.
  2. A meghirdetett nyereményjáték nem esik a szerencsejáték törvény hatálya alá, az esetlegesen keletkező személyi jövedelemadót és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
  3. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.
  4. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1 nyertesség esetén Szervező személyes úton juttatja el a Nyerteshez a nyereményt, ehhez a pontos lakcímet a Szervező tudatára hozza, és beleegyezik, hogy a nyeremény átadásáról kép és mozgókép is készülhessen. A Játékos által hibásan megadott címből adódó problémákért a Szervező felelősséget nem vállal, a Játékos által megadott címet harmadik félnek át nem adja és más célból fel nem használja.

8.2 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja; és

8.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

  1. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.
  2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Karcag, 2016. október 9.

Vidék.MA hírportál

 

Tájékoztatás:

A játékunkat a határidő lejárta után lezártuk, a szerencsés nyertest a szabályzatunkban foglaltaknak megfelelően Vidék.MA hírportálunk oldalán értesítettük.

A nyeremény átadás-átvételéről dokumentációt készítünk és publikáljuk.

 

Köszönjük a részvételt és bízunk benne továbbra is a Vidék.MA hírportálunkat kísérik figyelemmel a vidéki híreket érintően.

 

 

Karcag, 2016. október 24.

Vidék.MA

szerkesztősége

Close