Fotó: Vidék.MA (2015) A kép illusztráció.

Szabálytalanságokat tárt fel az ÁSZ a Karcagi Kátai Gábor kórházban

Befejezte az Állami Számvevőszék a Kátai Gábor Kórház pénzügyi és vagyongazdálkodásának 2011-2014. évekre kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ hiányosságokat tárt fel az integritásalapú működést biztosító belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében, valamint szabálytalanságok voltak a pénzügyi és vagyongazdálkodásban is. A központi alrendszer intézményei – köztük a kórházakmeghatározó súlyt képviselnek a közpénzek felhasználásában és az állami vagyonnal való gazdálkodásban – tudatta közleményében az Állami Számvevőszék.(A 65 oldalnyi jelentést ide kattintva tekinthetik meg.)

 

A jelentés szerint a karcagi székhelyű kórház az ellenőrzött időszakban éves szinten közel 12 ezer fekvőbeteget és mintegy 223 ezer járóbeteget látott el, teljesített kiadása 2014-ben 3,29 milliárd Ft volt. Az irányító szervi hatásköröket 2012. április 30-ig Karcag Város Önkormányzata (Önkormányzat), 2012. május 1-től – amikor a Kórház állami tulajdonba került – az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) gyakorolta, a középirányítói feladatokat pedig a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) vette át, amelynek a neve 2015. március 1-től Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK).

 

 

 

Az irányítószervi feladatait az Önkormányzat szabályszerűen látta el, az EMMI irányítószervi, illetve a GYEMSZI középirányító szervi feladatellátása – az alapító okirat határidőn túli módosítása és az SZMSZ jóváhagyásának elmaradása miatt – nem volt szabályszerű. Az EMMI és a GYEMSZI nem érvényesítette a közfeladatok ellátására vonatkozó, az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése során a Kórház a 2011-2014. években nem tett eleget az elektronikus közzétételi kötelezettségének, a Kórház tevékenységének, a célok megvalósításának folyamatos és eseti nyomon követését biztosító rendszerrel nem rendelkezett, továbbá a vagyonnyilatkozatok kezelését nem szabályszerűen végezte. A hatékonyság, eredményesség és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről kiadott vezetői nyilatkozatok nem voltak helytállóak. Az ÁSZ a Kórház integritás szemlélet érvényesítése érdekében tett intézkedéseit fejlesztendőnek értékelte.

 

Lezárult a karcagi Kátai Gábor Kórház ellenőrzése

Fotó: aszhirportal.hu

A Kórház folyamatos fizetőképessége, valamint a szállítói számlák és az egyéb kötelezettségek határidőben történő kiegyenlítése az ellenőrzött időszakban nem volt biztosított, a lejárt szállítói kötelezettség állománya a 2011. évi 247,9 millió Ft-ról 2014 végére 341,5 millió Ft-ra emelkedett. A Kórház nem készítette el a likviditási tervet a központi alrendszerbe kerülését követően. Hiányosságok voltak az elemi költségvetések készítése, az előirányzatok megállapítása, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása során. A bevételek teljesítése az előirányzattól minden évben elmaradt, azonban 2012-től a működési bevételek előirányzatát a Kórház az előírások ellenére nem csökkentette. Az előirányzat maradvány megállapítása és felhasználása nem volt megfelelő, továbbá 2014-ben nem teljesítették a jogszabályban előírt kincstári bejelentési kötelezettséget.

 

Lezárult a karcagi Kátai Gábor Kórház ellenőrzése

Fotó: aszhirportal.hu

 

A Kórház a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó előírást nem tartotta be, a közbeszerzési eljárást több esetben (gyógyszerbeszerzés, vegyszerbeszerzés, rendszerkövetési szoftver, járó- és fekvőbeteg ellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyelet és egyéb ellátási feladatokra vonatkozóan) nem folytatta le. A vagyonkezelési szerződés tartalmilag hiányos volt, továbbá módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása nem történt meg. A mérlegben kimutatott eszközök és források nyilvántartása nem felelt meg az előírásoknak, azok értékelése, leltározása jelentős – elsősorban 2011-ben a vagyon megőrzésének biztonságát veszélyeztető – szabálytalanságok, selejtezésük eseti szabálytalanságok mellett történt. A vagyonelemek elidegenítése és hasznosítása nem felelt meg a jogszabályi és a belső szabályzatok előírásainak. A Kórház értékmegőrzési, állagmegóvási kötelezettségeit teljesítette.

 

Az ÁSZ az ÁEEK főigazgatójának három, a Kórház főigazgatójának harmincegy javaslatot tett, amihez kapcsolódóan a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük – informált az aszhirportal.hu-n Dr. Benedek Mária felügyeleti vezető és Czinder Enikő.

 

Amint azt első sorainkban is írtuk: A teljes jelentést ide kattintva olvashatják el.

Az egészségüggyel kapcsolatosan olvasta már a Világgazdaságtól, hogy “Ezer sebből vérzik az egészségügy”?

POPULAR POSTS

Ajánlat
Társadalmi célú felhívás*

Ajánlat

Close
%d blogger ezt szereti: