Túrkevei? Ezeket jó ha tudja a koronavírusra való tekintettel hozott döntésekről!

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük Sallai Róbert Benedek, Túrkeve Város Polgármesterének 2020. március 16-án nyilvánosságra hozott intézkedéseit:

 

POLGÁRMESTERI INTÉZKEDÉSEK

 

Kedves Munkatársaim, tisztelt Lakosság!

A koronavírus világjárvány nemzetközi tapasztalatairól, lefolyásáról számos HITELES forrás is található az interneten, ami alapján sok-sok helyi (nemzeti) sajátosság ellenére bizonyos törvényszerűségek is felismerhetőek. A legfontosabb tapasztalat a betegség súlyosságának és a járványkockázat felismerésének jelentősége. Már-már bűn a veszélyhelyzet jelentőségét csökkentő hírközlés, mert a veszély valós és érdemi.

Támogatom a gyakorlati kormányzati intézkedéseket és együttműködök a kormányzattal, de magam részéről szükségesnek és indokoltnak érzem a vonatkozó orvos kamarai állásfoglalás (https://www.portfolio.hu/…/az-orvosi-kamara-lakhelyelhagyas…) érdemben történő megfontolását és alkalmazását is. A városban szükséges intézkedések elrendelése során ennek szakmai tartalmát veszem alapul, és ennek ajánlásait kívánom követni.

 

Az alább megfogalmazott intézkedéseim célja:

csökkenteni a járvány terjedésének a lehetőségét, tehát az emberek érintkezésének terét minél teljesebben szűkíteni.

A vonatkozó jogszabályok felhatalmazásával élve, valamint munkáltatói jogok gyakorlójaként az alábbi intézkedéseket rendelem el, illetve azon esetekben, ahol intézkedési jogköröm nincs, az alábbi intézkedéseket kérem. Kérem munkatársaim részéről az alábbi intézkedéseket az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézményeken jól láthatóan feltüntetni is, és minél szélesebb körben kommunikálni.

 

Hirdetés*

————————
1. Felkérem a jegyzőt a polgármesteri hivatal ügyintézési rendjének a minél magasabb szintű korlátozására további intézkedésig. A hivatal csak nagyon indokolt esetekben fogadjon ügyfeleket, és kizárólag előzetes, telefonos bejelentkezés alapján, és biztosítsa a fokozott higiénés körülményeket a munkavégzéshez. Kérem a hivatal munkavállalóinak jelenlétét igénylő munkavégzését csökkenteni, ahol van rá lehetőség, ott a munkáltatói joggal élve szabadság kiadását, amely esetekben lehetséges, az otthoni munkavégzést elrendelését. Az alkalmazottak esetében racionális és méltányos munkavégzési megoldás szükséges.

 

Ez alapján:

 • A hivatal ügyfélfogadási rendje további korlátozásig: hétfőn 8.00-11.00 és szerdán 13.30-16.30 között CSAK az ügyintézővel történt előzetes telefonos egyeztetés alapján, ha végképp elkerülhetetlen a személyes találkozás. Az ezen kívüli időszakban a hivatal épülete zárva lesz. A fenti ügyfélfogadási időszakban egy kollégánk fogadja az ügyfeleket a földszinti bejáratnál, és csak azt engedi be, akinek időpontja van.

 

 • A szociális csoporttól kérem kommunikálni az ügyfelek felé, hogy akiknek a válsághelyzet időszakában jár le valamilyen rendszeres ellátása (lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás stb.) annak automatikusan válsághelyzet lejártát követően + 15-30 nappal az meghosszabbodik. Eseti támogatás kifizetése: csak átutalással, vagy postai úton, pénztárból nem lehetséges! Eseti támogatás igénylése felfüggesztve, szigorúan csak a legindokoltabb esetekben, csak írásban befogadható.

 

 • Adócsoport: lehetőség van elektronikus ügyintézésre, minden más esetben telefon, e-mail. Személyes találkozás csak sürgős és halaszthatatlan esetben. Minden határidő esetén méltányos hosszabbítást kérek!

 

 • Műszaki osztály: ügyintézés csak online eszközzel és telefonon.
 • Képviselő-testületi ülés: csak a jogszabályilag kötelező, pénzügyi és ügyrendi bizottsági ülést szükséges megtartani. A testületi ülést nem halasztom el, de törekedni fogok a minél rövidebb (kérdések, hozzászólások tekintetében) ülés megszervezésére, és kérem a kollégáimat a székek elrendezésénél a 2 méteres távolságok megtartását.

 

 • Kollégáim útján kértem a járási hivatalvezetőt, hogy hivatalunk munkarendjéhez hasonló ügyfélfogadási rendet vezessenek be, és igazodjanak a mi munkarendünkhöz. Megértem, hogy ez nem konkrétan a hivatalvezetőn múlik, de bízok az együttműködésükben.
 • Mindenféle személyes okmány is automatikusan meghosszabbodik, tehát a hivatalba ilyesmi miatt se kell bemenni (ezt a lakosság felé kommunikálni szükséges).

 

————————
2. A Művelődési Ház rendezvényeit szüneteltetni kell, további intézkedésig az intézmény zárjon be. Minden kiscsoportos és közösségi program elhalasztását kérem és az intézmény további intézkedéséig tartson zárva. Az alkalmazottak esetében racionális és méltányos munkavégzési/munkaszervezési megoldás szükséges.

 

 

————————
3. A városi könyvtár látogatottságának korlátozását kérem. A lejáró kölcsönzési időket szankció nélkül automatikusan hosszabbítsák meg, kérem, hogy további intézkedésig semmilyen könyvet ne hozzanak vissza! Előzetes jelzés alapján csak tanulmányi célra lehet elvinni könyvet, de a könyvtár minden közösségi tartózkodási funkcióját is meg kell szüntetni, az esetlegesen oda szervezett programokat le kell mondani. A két bejárati ajtó között adunk ki könyvet. Az alkalmazottak esetében racionális és méltányos munkavégzési/munkaszervezési megoldás szükséges.

 

 

————————
4. Finta Múzeum látogathatóságát kérem megszüntetni, a nyitva tartás szüneteljen további intézkedésig. Amiben csak lehet, kérem az otthoni munkavégzés megszervezését. Az alkalmazottak esetében racionális és méltányos munkavégzési/munkaszervezési megoldás szükséges.

 

 

————————
5. A strandon kiemelt fertőtlenítési protokollt rendelek el, egyben a testi érintkezéssel járó gyógyellátásokat, kezeléseket kérem további intézkedésig szüneteltetni. Kérem a menedzsmentet felkészülni az esetleges ideiglenes bezárásra.

 

 

————————
6. Sajnálattal, de a polgármesteri szervezésben meghirdetett rendezvényeket lemondom, azok később kerülnek megszervezésre. A polgármesteri fogadóóra is szünetel, rendkívüli esetben online leszek elérhető, és lakossági online fogadóórát fogok tartani későbbi meghirdetéssel.

 

 

————————
7. Minden bizonnyal a leginkább nehézkes intézkedések az egészségügyi feladatellátására vonatkoznak.

– A város tulajdonában lévő egészségügyi épület látogathatóságát kérem korlátozni! A váróban korlátozni szükséges az egyszerre várakozók létszámát. Kérem, amit csak lehet, előzetes egyeztetéssel végezzenek az orvosok. Kérem ennek haladéktalan megszervezését, amennyiben szükséges, rendészt (vagy a beengedést koordináló önálló szolgálat felállítását) biztosítunk a szervezéshez.
– Kérem a lakosságot, hogy csak kifejezetten indokolt esetben forduljon most háziorvosához és kerülje a nem sürgős ellátási igényt!

– Az orvosok fertőződési kockázatának legnagyobb mértékű csökkentését kérem.
Miután magam részéről meg vagyok győződve arról, hogy általában a magyar egészségügy felkészületlen a jelenlegi járványhelyzet kezelésére, így létkérdés, hogy orvosaink egészségesek maradjanak és a lakosság részére segítséget tudjanak nyújtani. Minden orvosi tevékenységet a legmagasabb szintű fertőzési kockázat kizárásával kell megvalósítani. Kérem az EMMI 65 év feletti orvosoknak a betegekkel való találkozásával kapcsolatos elvárás teljesítését is.

 • A fogorvosok csak jogszabályban meghatározott sürgősségi ellátást végeznek.

 

 • A gyógyszertárak üzemeltetőit kérem, hogy fokozott figyelemmel járjanak el az üzemeltetés során! A gyógyszerreceptek automatikusan hosszabbodnak információim szerint, de sorban állást jó lenne úgy megoldani, hogy a 2 m távolság meglegyen a sorbanállók között. Gyógyszerészeknek a védőeszközök alkalmazását indokoltnak tartom. Amennyiben nem ablakon keresztüli kiszolgálás valósul meg, akkor a kilincsek, kiadópult szokásosnál gyakoribb fertőtlenítése indokolt.

 

 • A gyerekorvosok esetében kérem, hogy a kisbabák egészséges tanácsadását szüneteltesse, vagy biztosítson lehetőséget telefonos/online konzultációra. Ha megoldható, kérem a gyermekkori kötelezően beadandó oltások közül mindent halasztani, ameddig csak lehet.

 

 • Kérem az orvosokat, hogy az elkerülhetetlen rendelés során egyesével valósítsák meg, egymással ügyfelek lehetőleg ne is találkozzanak. Fokozott higiénés előírások megszervezését kérem a rendelő területén (kilincsek, villanykapcsolók). A halasztható orvosi teendőkről a MOK állásfoglalása alapján kérek eljárni.

 

 

————————
8. Posta, helyi üzletek és egyéb közforgalmú létesítmények vezetőit tisztelettel felkérem, hogy mindenben kísérjék figyelemmel a rájuk vonatkozó kormányzati intézkedéseket, addig is fokozott (napi többszöri) fertőtlenítést valósítsanak meg létesítményeikben.

 

 

————————
9. Tisztelettel kérem a sportegyesületeket, hogy minden olyan sportágban, ahol a sportegyesületek tagjai között érintkezés lehet, ahol egymáshoz érhetnek, ahol azonos tárgyakat/szereket érinthetnek, azokban az esetekben a szakosztályaik az edzést függesszék fel, edzéseket ne tartsanak. Minél teljesebben szüneteltessek a csoportos foglalkozásokat.

 

 

————————
10. Tisztelettel kérem a művészeti- és zeneiskola fenntartóit, hogy fontolják meg a közoktatásban bevezetett intézkedések átvételét, és lehetőség szerint az oktatást szüneteltessék.

 

 

————————
11. A Fekete István Oktatóközpont látogathatósága is átmenetileg szünetel, az intézmény területére csak az ott dolgozók és az ott lóbértartási szolgáltatást igénybe vevők léphetnek be.

 

 

————————
12. A védőnői szolgálat esetében felkérem a védőnőket, hogy szakmai felügyeleti szervükkel egyeztetve csökkentsék le minél teljesebb mértékben a személyes érintkezést az ellátottakkal, és a helyi specifikus térkorlátok miatt (ugyanott van most a szolgálat, mint a gyermekorvosi rendelés), teljes körű tájékoztatás mellett átmenetileg szüntessék meg a személyes látogatását az intézménynek. Szüntessék meg átmenetileg a házhoz kijárást is, és a rendelő ügyfeleket csak előzetes telefonos egyeztetés után fogadjanak.
A védőnőknek a rendelőben való ügyfélfogadása is előzetes telefonos egyeztetés után, egyedi elbírálás alapján – de külön a gyermekorvosi rendeléstől. Ahol lehet, telefonos vagy online konzultációval kiváltani a találkozást. A rutinszerű vizsgálatok meg egyéb gondozási alkalmak az alacsony kockázatú várandósságok esetében teljesen elhagyhatók, az anyáknak megfelelő tájékoztatást nyújtva.

 

 

————————
13. Óvoda és bölcsőde esetében a közoktatás más szereplőihez hasonló rendkívüli szünetet rendelek el. Kérem a jegyzőt, hogy nevemben a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendeletének 2. szakaszában foglalt jelentési kötelezettségnek tegyen eleget. A következő néhány napban az óvoda ügyeleti tevékenységet lásson el, de a szülőkkel folytatott kommunikáció mellett az intézményvezető készítse fel a rendszert a teljes szünet megvalósítására is, amit akár 1-2 napon belül elrendelni kívánok. Az alkalmazottak esetében racionális és méltányos munkavégzési/munkaszervezési megoldás szükséges.

 

 

————————
14. Iskolák vezetőit tisztelettel felkérem, hogy a fenntartóikkal egyeztetett módon, fegyelmezetten járjanak el a vonatkozó kormányzati rendelkezéseknek megfelelően. Önkormányzatunk partner minden együttműködésben, de kérjük, hogy minden közösségi érintkezéssel járó rendezvényt (beleértve az értekezletek szervezését is), a jogalkotói szándéknak megfelelően szüneteltetni szíveskedjenek.
Kérem továbbá, hogy a lehetőségekhez mért szervezettséggel intézkedjenek az intézményvezetők a közétkeztetés rendszeréről, amiben a szünidei étkeztetéshez hasonló állapot megszervezését kérem: az intézmények segítségével felmérni az igényeket, a szolgáltatókkal egyeztetve, az étteremből kizárólag elvitelre.

 

 

————————
15. Kereszti Roland nagytiszteletű úr arról tájékoztatott, hogy a Református Egyházközség mind a vasárnapi, mind a hétközbeni istentiszteletek szervezését beszünteti átmeneti ideig, azonban az igehirdetés a lehetőségekhez mérten internetes eszközökkel meg fog történni.

 

 

————————
16. Felkérem a Városgondokság Kft.-t, hogy ahol lehetőség van arra, ott a közterületen lévő játszóteret zárja le tájékoztató, információs felirat elhelyezése mellett, míg a több játszótéren biztosítsa a fertőzésveszély csökkentését a játszótéri elemek rendszeres fertőtlenítésének a megszervezésével. Kérem továbbá a közmunkát végző munkatársak munkaszervezését úgy megoldani, hogy azok minél kevésbé legyenek veszélyeztetett helyzetben.

 

 

————————
17. Helyi vállalkozásokat ezúton tisztelettel kérem a felelős üzleti magatartásra. A zárt térben 10 főnél nagyobb létszám a fertőzésveszély növekedését jelenti, így mind a kereskedelemben, mind a vendéglátásban, mind az ipari termelésben ésszerű szabályozásokkal, magas szintű higiénés rendszerrel szűkséges biztosítani a folyamatos fertőtlenítést. Azok az üzemek, ahol zárt térben 10-nél magasabb létszámú foglalkoztatás valósul meg, célszerű megvizsgálni az ideiglenes termelési leállás lehetőségét is. Kérem az üzletek esetében az esetleges sorbanállás során az általánosan szükséges 2 méteres védőtávolságra való figyelemfelhívást. Kérem a fokozott figyelmet azok esetében (kereskedelem, vendéglátás, gyógyszertár), akik papíralapú dolgot (pénzt, receptet stb.) kezelnek, mert a papíron a vírus jelen ismereteink szerint sokáig életképes marad.

 

 

————————
18. Idősgondozás megszervezésére felkérem Szabó Attila Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy az Idősek Otthona munkatársainak segítségével az idősgondozás városi feladatait koordinálja. Amennyiben azok bármilyen kiegészítő jellegű költségvetési vonzattal járnak, annak végrehajtását előzetesen egyeztesse.
A nem bentlakásos és nem nappali ellátás („idősek napközije“) vonatkozásában működjön együtt a Szociális Szolgáltató Központtal. Miután a házi segítségnyújtást ők végzik (ebbe beletartozik a bevásárlás, gyógyszerkiváltás is), így indokolt a hatáskörök egyeztetése. Első körben kérem fokozott figyelemmel koncentráljanak azoknak a megsegítésére, akik idősek és akiknek nincs hozzátartozójuk. A segítségnyújtás napi teendőiben vizsgálják meg a következő feladatokat: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ügyintézés, felvilágosító-megelőző információnyújtás, tanácsadás, lelki segítségnyújtás a helyzettel kapcsolatos traumák feldolgozására, az egyedüllét feloldására, kapcsolattartás a külvilággal, adományok esetleges gyűjtése, fogadása, szétosztása, ennek koordinálása a rászoruló, idősek számára (pl. vitaminok, multivitaminok, kézfertőtlenítők, egyéb higiéniai eszközök, stb.). Kérem, hogy az intézkedések fegyelmezett tárgyilagossággal, a pánikhangulat megelőzésének szellemében történjenek.

 

 

————————
19. Mezei őrszolgálat külterületeink védelme érdekében továbbra is ellátja feladatait.

————————
20. Felkérem a Mezőtúri Rendőrkapitányságot, hogy továbbra is folyamatos jelenlétet biztosítson a városban a vagyonbiztonság védelme érdekében és megelőző céllal.

 

 

————————
+1. Ismételten felkérem városunk lakosságát a felelős magatartásra. Most a fegyelmezetlenséggel bárki mások életét veszélyeztetheti. A fertőzésveszély magas, és városunkat csak úgy tudjuk védeni, ha minél több személyes érintkezéssel járó eseményt kizárunk az életünkből. Nem kell most mászkálni plázákba, bevásároló központokba, kerülni kell az utazásokat és a sokak által látogatott helyeket. Aki csak teheti, maradjon otthon, az udvarában és a közvetlen érintkezéseket kerülje. A kézfogásokat szüneteltessük, a puszikat mellőzzük. Üzletekbe, közforgalmú helyekre mindenki minél kevesebbet járjon. Kérem, továbbra is kerüljék a rémhírterjesztést és pánikkeltést. Ugyanilyen nyomatékkal kérem, hogy kerüljék a felelőtlen magatartást arra vonatkozóan is, hogy a fertőzésveszély kockázatát bagatellizáló félinformációkat terjesszenek, és főként hogy ilyen magatartást tanúsítsanak. A veszély érdemi és valós.

Kérem továbbá, ha bárki olyan tünetet tapasztal, ami bármilyen szinten a koronavírus fertőzöttségre utalhat, ne hagyja el a házát! Telefonon kérjen segítséget, tanácsot, mindenben rendelkezésére fogunk állni.

Mindenkit emlékeztetni kívánok, hogy ott, ahol sikerült a járványt az elején megfékezni (pl. Tajvani Köztársaság), ott nagyon súlyos azonnali kormányzati intézkedések és komoly lakossági fegyelem volt a fő fegyver a fertőzés ellen. Míg súlyos problémákat ott okozott/okoz a járvány (pl. Olaszország), ahol a társadalom nem kellő súllyal fogadta a védelmi intézkedéseket. A hazai egészségügy sajnos infrastrukturálisan felkészületlen a járvány kezelésére, így itt még súlyosabbak lehetnek a hatások, ha nem figyelünk kellő súllyal a megelőzési intézkedésekre.

 

Emlékeztetek mindenkit, hogy interneten fellelhető adatok alapján a szolnoki Hetényi Kórházban kb. 14 intenzív ágy van, a megyében talán 30 körüli (2018-as összesítés szerint).

Bizonyos osztályok, kórtermek átalakíthatók, de a szakdolgozók száma sajnos attól továbbra is alacsony marad, és sajnos az egész megyében nehézséget okozna 100 intenzív kórházi férőhely. Márpedig a vírus közepes lefutása esetén csak a megyénkben 2-3 ezer fertőzött is előfordulhat pár héten belül, aminek 10%-a is sokszoros kórházi túligényt teremt.

 

Emlékeztetek mindenkit, hogy a jelenleg már országunkban is fertőző koronavírus többszörös mortalitást érhet el, mint egy átlagos influenza, és igen rövid időn belül, ami az ellátórendszerre nagyon nagy terhet jelenthet. A vírussal fertőzöttek 2 hétig tünetmentesek lehetnek, és a vírus szabad levegőn akár 2-3 napig életképes. Szerencsére hipóval, alkoholos fertőtlenítéssel könnyen pusztítható, szappanos kézmosással eltávolítható, tehát mindenki sokat tehet a fertőzésveszély csökkentése érdekében.

 

Mindezeken túl fel kell készülnünk Orván Viktor miniszerelnök úr által szóban tett közlések jogszabályi formában történő megjelenésére is, ami alapján hamarosan
Magyarországi határforgalma a személyforgalom előtt lezárásra kerül, és ott csak magyar állampolgár léphet be.
A szórakozóhelyek, mozik be fognak zárni.

 

Az éttermek, kávézók, üzletek csak 15 óráig maradhatnak nyitva, kivéve az élelmiszerüzletek, drogériák, patikák.
Hétfő éjféltől a nyilvános rendezvényeket betiltják.

Kérem a rendelkezések fegyelmezett, következetes végrehajtását és a kölcsönös odafigyelést egymás egészségére!

Sallai R. Benedek sk.
Túrkeve Város Polgármestere
Túrkeve, 2020. március 16.

 

POPULAR POSTS

Ajánlat

Társadalmi célú felhívás*

Ajánlat

Close
%d blogger ezt szereti: